Kaart

Lees eerst de algemene regels met betrekking tot het vliegen met drones. Onderstaande kaart geeft aan waar je zeker niet mag vliegen: de rode en blauwe gebieden zijn verboden terrein voor drones. Houd er ook rekening mee dat er soms tijdelijke no-fly zones ingesteld worden, bijvoorbeeld rond een evenement. Deze staan niet aangegeven op deze kaart.

Legenda
Rood: no-fly zone, verboden te vliegen
Donkerblauw: gecontroleerd luchtruim (CTR), verboden te vliegen (meer informatie)
Lichtblauwe cirkel: ongecontroleerd (zweef)vliegveld of heliport, alleen vliegen indien toestemming van beheerder
Roze of oranje: laagvlieggebied, alleen vliegen indien er iemand meekijkt (meer informatie)
Groen: Natura 2000-gebied waar een droneverbod is ingesteld

Powered by Aeret. De kaartmaker kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden over eventuele schade opgelopen door het gebruik van deze data. Raadpleeg voor dat je gaat vliegen daarom ook altijd de officiele bronnen zoals: ICAO Luchtvaartkaart, AIS Netherlands en IL&T.